Papildus moduļi

 

Nodokļu deklarācija mikro uzņēmumam     50.00 Eur
Plānu – faktu analīze   40.00 Eur
Automātiska rēķinu piestādīšana 160.00 Eur
Automātiska rēķinu piestādīšana ar izsūtīšanu uz klienta elektronisko pastu 300.00 Eur
Algas aprēķinu lapiņu izsūtīšana uz darbinieku elektroniskajiem pastiem 80.00 Eur
Atskaite "Naudas plūsma" (tiešā metode) 120.00 Eur
Dokumenta drukas forma "Preču un pakalpojumu realizācija", uz kura tiek izvadīts pircēja parāds pēc dokumenta 50.00 Eur
Statistiskā atskaite "2-darbs" 150.00 Eur
Statistiskā atskaite "5-darbs" 250.00 Eur
Automātiska rēķinu izstādīšana par soda sankcijām. Soda sankciju summa tiek aprēķināta, pamatojoties uz līguma nosacījumiem 140.00 Eur
Atgadinājumu par neapmaksatiem rēķiniem aizsūtīšana uz e-pasu klientiem 200.00 Eur
Uzņēmuma vadītāja darba galds 150.00 Eur
Maksājuma kalendārs 180.00 Eur
Izejošo maksājumu uzdevumu eksports i-bankās FiDAViSta formātā 70.00 Eur
Ienakošo maksājumu uzdevumu imports no i-bankām FiDAViSta formātā 70.00 Eur
Bankas izraksta ielāde (izejošo un ienākošo maksājumu imports no i-bankām)  120.00 Eur

 

Cenu un atlikumu apmaiņa ar interneta veikalu 285.00 Eur
Datu ielāde no datu ievākšanas termināla (inventarizācija) 200.00 Eur
Intrastats 143.00 Eur
E-pasta automatiskā sūtīšana no 1C pēc izrakstītiem rēķiniem 242.00 Eur
E-pasta automatiskā sūtīšana no 1C par klientu parādiem 242.00 Eur
FaLang translation system by Faboba