1C: Finanšu vadība 8

Programmas produkts ir paredzēts risinājumu trīs ekonomiska dienesta pamatfunkciju automatizācijai (kontrole, analīze un plānošana).

Sistēmas pamatdaļas ir:

  • vadības uzskaite;

  • budžetēšana;

  • saimnieciskas darbības analīze.

Vadības uzskaite var būt integrēts ar uzņēmuma grāmatvedības uzskaites sistēmu (automātiska informācijas apmaiņa). Vadības uzskaiti var veikt arī ar ērtiem palīginstrumentiem, tādiem kā „Maksājumu kalendārs”, „Finansista panelis” un citi. Informācija krājas vadības kontu plānā pēc „fakta plāna”. Sistēmā ir iespēja faktu datu elastīga sadalīšana proporcionāli patvaļīgai koeficientu sistēmai. Tāda veidā programmā ir realizēti izmaksu kalkulācijas metode, kas balstās uz aktivitātēm (Activity Based Costing).

Budžeti veidojas pēc vadības kontu plāna nākotnes laika iegrāmatojumiem pēc plānošanas scenārijiem. Scenāriju skaits nav ierobežots. Budžetēšanas mehānisms maksimāli automatizēts, ir realizēta indeksa plānošana. Eksistē arī ērta integrācija ar MS Excel (Excel noformēti budžeti lejupielādējas sistēmā automātiski).

 

 

Saimnieciskas darbības analīze ir iespējama pateicoties elastīgai atskaišu sistēmai. Programmas analītisko instrumentu pamatā ir „Vadības pārskatu konstruktors”. Lietotājam ir iespēja patstāvīgi modelēt jebkuru atskaiti ar „Vadības pārskatu rādītāji” palīdzību. Tepat notiek budžeta izpildīšanas plānu-faktu analīze. Jebkuri dati var būt atšifrēti. Lietotājs pats izvēlās kāda secībā un hierarhija ir nepieciešams atšifrēt datus.

MS Excel. Ir realizēti atskaišu eksportēšanas instrumenti Excel failā ar formulam. Tāda veidā ekonomisti var modelēt situācijas, izpildīt dziļāku un elastīgāku analīzi. Ir iespēja eksportēt atskaites MS Excel uzreiz „Sakopota tabula”(Pivot table) formātā. Excel sakopotas tabulas ir OLAP pārskatu analogs.

FaLang translation system by Faboba