Pārdošanas un iepirkumu plānošana

Plānošana ir viens no svarīgākajiem noteikumiem efektīvas uzņēmuma darbības organizēšanā. Plānošana balstās uz pieprasījuma prognozēšanu, esošo resursu analīzi un uzņēmuma attīstības perspektīvu novērtēšanu. Plānošanas procesā tiek sastādīts plānu kopums pēc darbību virzieniem, kuri aptver svarīgākas uzņēmuma apakšvienības.

 

Plānošana ir viens no rezultatīvākiem izmaksu samazināšanas līdzekļiem.Plānošanas mehānismi, kurus nodrošina realizētā konfigurācija:

 

 • Scenārija plānošana dažādiem uzņēmuma attīstības variantiem;

 • Slīdošā plānošanu, kas pabīda plānošanas intervālu, kad tiek sasniegti kārtējās plānošanas pozīcijas;

 • Projektu plānošana;

 • Saplānoto datu fiksācija, lai aizsargātos no izmaiņām (pēc scenārija un periodiem).

 

Plāni atsevišķiem darbības virzieniem tiek sasaistīti kopā. Veidot plānus ir ērti sekojošā secība - vispirms pārdošanas plāns un pēc tam iepirkumu plāns.


Plānošanas procesā parasti tiek sastādīti vairāki viena un tā paša plāna varianti, kurus atdala scenāriji. Dažādi scenāriji atbilst dažādam stratēģijām un uzņēmuma attīstības variantiem. Katra scenārijā ietvaros tiek sastādīts atsevišķs uzņēmuma plānu komplekts.

Konfigurācija piedāvā dažādas plānošanas iespējas, kā piemēram:

 

 • Operatīva iepirkumu plānošana uz pārdošanas plāna pamata, neizpildīto pircēju pasūtījumu un iekšējo pasūtījumu pamata;

 • Pasūtījumu piegādātajiem noformēšana un to izpildīšanas kontrolēšana;

 • Papildnoteikumu izpildīšanas pēc fiksētām nomenklatūras pozīcijām reģistrācija un analīze;

 • Piegādātāju preču pieņemšanas dažādu shēmu atbalsts;

 • Bez pavaddokumentu atnākušas piegādes noformēšana;

 • Preces analīze;

 • Aptveroša analīze un saistību noteikšana starp klientu pasūtījumiem un pasūtījumiem piegādātājiem;

 • Seku analīze, kuras var rasties, piegādātājam neizpildot pasūtījumus (kāds no klientu pasūtījumiem netiks izpildīts);

 • Optimālo piegādātāju atlase pēc: drošuma, piegādes vēstures, pasūtījuma izpildes ātruma kritērijiem, piedāvātiem piegādes noteikumiem, teritoriālām un citām pazīmēm;

 • Automātiska pasūtījumu noformēšana izvelētajiem piegādātajiem.

Pārdošanas plānošana

Pārdošanas plānošana  ir uzņēmuma plānošanas sistēmas sākuma punkts. Pārdošanas plāni ir pamatā visiem citiem uzņēmuma darbības virzienu plāniem. Pārdošanas plānošana notiek kā pēc atsevišķam preču šķirām, tā arī pēc preču grupām. Konfigurācija ļauj atlasīt noteiktas pircēju grupas (pēc reģioniem, pēc darbības virzieniem utt.) un veikt plānošanu katrai grupai atsevišķi.

Konfigurācija automātiski iekļauj pārdošanas plānos reģistrētos klientu pasūtījumus. Kā arī tiek paredzēta automātiska plānu koriģēšana nākamajiem periodiem pēc faktisko datu par iepriekšējiem periodiem reģistrēšanas. Plānošana var notik kā visā uzņēmumā, tā arī apakšvienībās vai apakšvienību grupās. Plāni apakšvienībās būs konsolidēti kompānijas pārdošanas plānā.

Iepirkumu plānošana

Konfigurācija automatizē iepirkumu plānošanu sekojošās kategorijās:

 

 • Operacionālie krājumi - šī kategorija nodrošina operacionālo uzņēmuma darbību;

 • Garantijas krājumi – šī kategorija tiek formēta, lai aizsargātos no neparedzētiem pircēju pasūtījumiem un piegādes laika neizpildes.

Operacionālie krājumi tiek plānoti pēc zināmām uzņēmuma vajadzībām. Garantijas krājumi tiek plānoti, izmantojot krājumu vadības mehānismu pēc pasūtījumu punkta.

Dotais mehānisms paredz automatizētu pasūtījumu formēšanu, kad krājumu līmenis sasniegs zemāku par noteikto līmeni - pasūtījuma punktu. Materiāli tiek plānoti pēc nomenklatūras pozīcijām un to izmantošanas mērķa – pasūtījuma, projekta, gatavas preces nosaukuma.

FaLang translation system by Faboba