.

Provision of a program for automation of business accounting in the field of hospitality. Convenient, powerful solution for hotels, boarding houses, recreation complexes. The program is distinguished by an easy-to-learn user interface, high productivity and flexible settings.

Only 1C: Hotel at the same time:

 •       You can have several hotels in one base and without leaving the program, you can switch between hotels or create free reports for several hotels. The standard solution immediately provides for the possibility of work organization from a remote sales office, as well as the possibility to synchronize data between databases with several hotels.

 

 • Cross-sectional accounting of several legal entities can be performed. In addition, one legal entity (company) can be used in several hotels.

 

 •         The user interface is designed for Touch screens with an aspect ratio of 16: 9. There is no need to slide the screen up / down to get to the data you need.

 

 • It is possible to use both the basic and write-off interface (for large hotels) as well as the graphical loading map (for smaller hotels).

 

 • Improved features in report settings with the ability to create your own personal reports (settings) and use them for all authorized users on a par with standard reports.

 

 •  High operational efficiency and fast formatting of reports for hotels of any size (storage of at least 3 years history for hotels with 1000 rooms).

 

 • Support for 5 types of free data: file mini hotels, MS SQL Server, IBM DB2, PostgreSQL, Oracle Database.

 

RESERVATION


  

 • The reservation department has all the necessary functions. Always have information on the balance or location of free numbers at any time. For example, the "Occupancy by days" button shows the remaining number of available numbers for each day, which allows you to quickly estimate the occupancy for the month in advance. Additional booking tool - "What is free" button, after which the number of available numbers for the entire requested period is displayed. This form is easy to use when contacting the customer, as soon as the remaining numbers and the accommodation fee appear on it immediately. If you have set a period and tariff, then the reservation is made from this form with one click.
 •   
 •  Reservations can be individual or group.
 •        Certain rooms can be booked.
 •        Only the room type can be specified - the number will be indicated when the guest arrives.
 •        At the time of booking, the agent's commission is automatically calculated.
 •        If a special price has to be assigned to a guest, then it is not necessary to enter a new tariff, you can specify this price at the time of booking.
 •         The program can automatically calculate the stay fee depending on the season or day of the week.
 •         The booking confirmation can be printed in both Russian and English and can be emailed to the guest directly from the program.
 •         An invoice is issued based on the reservation, which can be printed in Russian or English, or sent by e-mail.
 •         Payment control is provided according to the issued invoices. Unpaid bills are marked, and the administrator sees which bills have been paid and which have not, when the guest leaves or enters.
 •          If the reservation is made from a partner, then the administrator is automatically calculated and presented the operational balance of the given partner, which shows all incoming payments, all performed services and all valid reservations.
 •          The magazine "Reservation" is intended for convenient search of the reservation. You can search for a reservation by reservation number, by the guest's surname or by the first letters of the surname, by partner, by room number or room type, by date of arrival, by any other reservation details.
 •         The quota allows the hotel to allocate a portion of the room fund to an agent. In addition, the rooms allocated for the quota will be removed from sale and access to these rooms will only be possible at the request of the agent.
 •         The quota can be used to block the sale of rooms and the selected agent to reserve them, and no additional calculations are made for the agent.
 •         The terms of the contract with the agent can be "stricter" - the agent pays the accommodation fee per room, regardless of whether guests from this agent lived in it. In this case, the quotas in the program are set so that the program automatically calculates the maintenance fee per agent, regardless of the number of applications and guests.

 

 

PLACEMENT


  

The post-reservation arrangement has been designed to reduce check-in time. For group entry, the hotel can accommodate two guests with one click.

The placement search can be by room number, by the first letters of the last name, by reservation number, etc. All operations with the guest are supported - extension, transfer, departure. The program automatically calculates the departure delay fee for hours or half a day, all the administrator needs to show the departure time in the program. It can also set up an automatic calculation for early entry.

The program tracks all changes related to the placement of the guest, which allows you not only to say who, where and what was changed, but to return to the original parameters at any time. The choice of rooms allows you to quickly find a free room for a guest. The selection reflects:

 • number status - clean, dirty when the number is released,

  from which date the room will be available - future bookings are taken into account,

  number features,

  who has taken the room


MUTUAL SETTLEMENTS


There are two settlement contours in the program - with guests, individuals, and with partners, legal entities.

A personal account is opened for each guest upon arrival, which includes all services. A guest can have multiple accounts, services can be split between these accounts.

Ieskaitījumi

Pakalpojumi pēc tarifa uz viesa kontu tiek ieskaitīti automātiski. Ja tiek pieslēgti interfeisi ar iekšējām sistēmām, piemēram ar telefonu sarunu tarifikatoru vai ar restorānu, tad pakalpojumi var tikt ieskaitīti automātiski caur interfeisu. Tiek atbalstīti arī ieskaitījumi manuāli un grupas ieskaitījumi pēc visiem viesu grupas kontiem.

 Korekcija

Korekcija tiek izmantota, lai noņemtu pakalpojumu no viesa konta, viesa bilance tiek samazināta, bet korekcijas operācija fiksējas un tiek iekļauta audita atskaitē par korekcijām. Dotā operācija var tikt aizliegta atsevišķiem lietotājiem.

 Ieskaitījumu pārnese no konta uz kontu

Dotā operācija tiek izmantota lai apvienotu/sadalītu kontus. Kasieris var viegli daļu no pakalpojumiem izdalīt uz atsevišķu kontu, apmaksāt un izdrukāt viesim rēķinu tikai ar izvēlētajiem pakapojumiem.

Programmā var iestatīt ieskaitījumu likumus automātiskajai pakalpojumu sadalīšanai. Piemēram, var iestatīt noteikumu, pēc kura viesu telefona sarunas vienmēr tiks ieskaitītas uz atsevišķa konta.

 

Depozīta pārnešana

Viesa priekšapmaksas atlikums var būt pārnests uz citu kontu vai ieskaitīts kā apmaksa par pakalpojumiem no tā paša viesa cita konta. Piekļuves tiesībās var ievadīt dažādus ierobežojumus uz šo funkciju.

 

Apmaksa

Rēķins var tikt apmaksāts, kā skaidrā, tā bezskaidrā naudā ar kredītkarti, vai kādā citā apmaksas veidā. Kontā var būt ieskaitīta priekšapmaksa vai rēķins var būt apmaksāts daļēji. Priekšapmaksa var tikt ieskaitīta kā pēc rezervācijas, tā arī pie iebraukšanas.

 

Atgriešana

Tiek atbalstītas dažādas atgriešanas noformēšanas shēmas ar visu nepieciešamo dokumentu izdruku. Visos dokumentos jau aizpildīti visi dati, viesim tikai nepieciešams to parakstīt.

 

Rēķina druka

Viesa rēķins tiek drukāts dažādās valodās. Krievu un angļu valoda tiek iekļauta pamata versijā, drukas formas citās valodās var būt izstrādātas pēc pasūtījuma.

VIESNĪCU ISTABU SERVISS 


   

 

Viesnīcu istabu servisa modulis ļauj plānot un kontrolēt istabenes darbu, kā arī kontrolēt numuriņu statusu.

Numuriņu statusi tiek iestatīti atkarībā no novākšanas tehnoloģijas, kas pieņemta viesnīcā. Piemēram, var izmantot tikai 2 statusus – tīrs/netīrs, kā arī var iestatīt pilnu ķēdi “aizņemts->netīrs->notiek tīrīšana->inspekcija->tīrs”. Statusa uzstādīšanai numuriņiem var izmantot ATS, tas nozīmē, ka istabene pēc numuriņa uzkopšanas var ievadīt speciālu kodu telefonā numuriņā, un programma nomainīs statusu uz “tīrs”. Īpaši efektīvi izmantot ATS, kad istabene ievada savu personas kodu. Šajā gadījumā programma var vest statistiku pēc darbu veidiem un pa darbiniekiem – kā rezultātā var saņemt atbildi, kurā būs norādīts, kas, cik un kādus darbus izpildīja.

Pēc darbu veidiem tiek iestatīti izejmateriālu norakstīšanas normatīvi, piemēram, dvieļi un gultas veļa – kā rezultātā sanāk atskaite par veļas un citu materiālu izlietošanu saskaņā ar izpildīto darbu faktu.

Programmā var iestatīt istabeņu darba laika grafiku, kas tiek izmantots darbu plānošanai.

Darbu plāns tiek veidots balstoties uz pašreizējo noslogojumu, numuriņu statusu, viesu iebraukšanu/izbraukšanu. Rezultātā katra istabene iegūst numuriņu izdruku ar darbu veidu izdruku.

 

 

ATSKAITES


Programmā tiek paredzētas visu veidu un visu lietotāju atskaites – sākot no operatīvajām atskaitēm personālam, beidzot ar analītiskajām un kopsavilkuma atskaitēm vadībai. Paredzēti grafiki un diagrammas, kas ļauj pārskatāmi novērtēt viesnīcas darbu.

Atskaites programmā ir iestatāmas – katram lietotājam vai lietotāja lomai programmā var iestatīt savu atskaišu pārskatu.

Jebkuru iestatījumu var saglabāt kā atskaites šablonu, lai varētu iegūt nepieciešamos datus pareizā veidā, nepievēršoties katru reizi pie atskaites iestatījumiem.

Reglamentēto uzdevumu sistēma programmā pieļauj iestatīt uzsākšanu, izpildīšanu un nosūtīšanu pa e-pastu ikdienas kontroles atskaites automātiskajā režīmā. Vadītājs katru rītu saņems gala atskaites par iepriekšējo dienu Excel vai html formātos, un tam nav nepieciešama cilvēka piedalīšanās.

 

Hotel Front-Office:

 hotel room entry history

        guests staying in a hotel for the current time by room;

guests who stayed in the hotel for the current time by groups;

 actual entry to today by room;

actual entry to today by groups;

 free numbers,

partially occupied numbers;

actual departure to today;

planned entry to today;

planned entry for tomorrow;

planned departure by the end of the day;

number congestion;

 debtors;

planned departure for tomorrow;

number blocking history;

price lists;

Booking:

 • operational balance with mutual settlements with counterparties;

  room reservation history;

  resource reservation history;

  reservation waiting page;

Hotel room service:

 • task to remove the rooms;

  reversals of staff work results;

  protocol of work performed by staff;

  employee working time schedule;

Accounting:

a summary of the services provided;

payments;

deposit transfer mechanism;

credit transfer mechanism;

a summary of guests from the counterparty by groups;

a summary of guests from the counterparty by number;

implementation of accounting services;

current implementation of services;

a summary of the services provided by the contractors;

sale of number quotas;

mutual settlement balance with counterparties;

mutual settlement balance with counterparties; detailed balance of mutual settlements with counterparties;

control of payment of issued invoices.

Analytical:

 • summary indicators;

  planned services to be provided;

  planned sale of resources;

  room sales speed;

  resource sales speed;

  interest on the sale of resources

  turnover by counterparties;

  turnover interest by contractors;

  turnover after sales of number groups (by floors / by buildings)

  turnover by room type

   percent of sales by agents

  turnover of services

  turnover after payments

  plan / physical booking analysis

  profit and workload

  entry of guests by days for a month

ELECTRONIC LOCKS


The program includes a connection module for electronic locks. When installing an electronic lock system, an interface is installed in the PMS system. The interface with the electronic lock system serves 2 purposes:

 •        Expedited guest entry procedure. Upon entering the data from 1C: The hotel is automatically transferred to the electronic lock system and the guest is issued a key-card.

        If staff leave the option to write out the keys only from 1C: Hotel, then there is a guarantee that if the guest was issued a key, then this guest is also registered in the system. The lock card can be used to organize the system's mutual payments in the hotel according to the card. To use the electronic lock system for these purposes, it must support the recording on the second or first track of the card with a magnetic stripe, or the recording of additional information in the memory.


ACCOUNTING


This program also comes with data integration module 1C: Hotel and Accounting.

 

Working with the module is maximally simplified, no special skills are required from the accountant. There is no need to unload anything in the file and then load it. The accountant has only one button - "Load", everything else is done automatically by the system. In addition, the "Nomenclature" and "Contrastants" catalogs are synchronized.

 

Only the finished “Sales of Goods and Services” documents are loaded in the accounting, the analytics according to the accounting records is set once and is used in the next loader. Acceptance-transfer acts are formatted in the program automatically. The formatting policy is set at the discretion of the accountant. Possible formatting options:

on departure, a separate deed and invoice for each guest;

on departure, a separate deed and invoice for each group of guests (reservation number);

for departure, one invoice for each contractor, including the services of all guests, for all groups who left for the day;

after the fact of the service, that is, all daily credits are grouped according to the counterparties in the invoice and are transferred to the accounts, regardless of the guest's status;

in addition, the end of the month can be set in such a way that, after arriving at the end of the month and not yet departing, an invoice is formed with the amount of services provided during that month.


RESTAURANT SOLUTION


Often hotels offer guests breakfast included in the room rate.

To plan the work of the restaurant, it is possible to print special reports.

For example, every morning a report is created for the restaurant "Breakfast to Today", which shows the total number of breakfasts, as well as a list of guests who were given breakfast.

 

Similarly, the program also sets reports for lunch and dinner if they are included in the tariff or sold as additional services.

INTEGRATION WITH RESTAURANT


 

All work with guest orders is done in the restaurant system - the order is entered into the system, the cook is printed on the kitchen printer, the payment is made, etc. The order at the restaurant can be paid for in cash, or it can be charged to the guest's hotel and the guest will pay for all services at the reception. To provide this possibility, a special interface is provided for the exchange between the restaurant and the reception.

When closing the order, the customer presents a guest card. This card is requested from the hotel data - information about the name, room number, length of stay and current guest balance is received. If the information is received and the guest's balance does not exceed the credit limit, the system closes the order and transfers it to the hotel base and the personal guest account. Along with information about the order amount, the customer's invoice details can also be transferred. If the hotel has an electronic lock system, a room key can also be used if the lock system supports it. In the simplest case, you can do without using customer cards. It is enough to indicate the room number, in this case the order will be written to the entrant from this indicated number. This interface is included in the delivery and no additional charge is required.


To apply for a system presentation, write to us at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

FaLang translation system by Faboba