1С:Uzņēmuma vadība Baltijai 8

SBS:ERP Uzņēmuma vadība 8”  – kompleksa veida gatavs risinājums biznesa vadībai un uzskaitei.                                                                         download

 

Programmā realizēts viss nepieciešamais fiskālajai operatīvajai uzskaitei, kontrolei, analīzei un plānošanai.  

Risinājums palīdz paaugstināt kompānijas darba efektivitāti, piedāvājot īpašniekiem un vadītājiem plašu spektru ar vadības instrumentiem, bet darbiniekiem – jaunas iespējas produktīvam darbam. 

Risinājums nav pārslogots ar nevajadzīgiem funkcionāliem, tas viegli pielāgojams kompānijas vadības vajadzībām un uzskaitei – tas nodrošina “ātra starta” iespēju un atvieglos ikdienas darbu. 

 

  a13

 

 

PĀRDOŠANAS


SBS: ERP Uzņēmuma vadība 8” atbalsta dažādu tirdzniecības shēmu automatizāciju: no noliktavas un uz pasūtījumu, kredītā un ar priekšapmaksu, preču pārdošana pieņemta komisijā, nodošana realizācijā komisionāram, mazumtirdzniecība. 

Pircēju pasūtījumu reģistrācija notiek ar dokumenta “Pircēja pasūtījums” palīdzību, kurā atspoguļojas preču uzskaitījums, piegādes termiņi, cena. Atkarībā no pasūtījuma stāvokļa, dokuments var pieņemt dažādus statusus, kurus nosaka lietotājs – “izpildes procesā”, “izpildīts”, “aizvērts” un citi. 

 

Vadītājs un menedžeri var pārskatāmā formā saņemt informāciju par pasūtījumu statusu no pircējiem, veiktās un plānotās atkraušanas, par nokavētajiem pasūtījumiem u.c. 

 

Pārdošanu nodrošināšanai ir paredzēts pilns dokumentu formēšanas komplekts: izejošās pavadzīmes, rēķini, rēķins-faktūra u.c.

 

  Pelna

 

CENU VEIDOŠANA - AKCIJAS


Uzlabots cenu veidošanas modulis. Pievienota iespēja ievadīt papildu cenas "Akcijas" par noteiktu laika posmu un pēc nepieciešamajiem nosacījumiem. Iespējamo nosacījumu saraksts pēc būtības:

 

 • Nomenklatūra
 • Sākuma datums
 • Beigu datums
 • Organizācija
 • Cenu veids
 • Piegādes adrese
 • Darījuma partneris
 • Cenu grupa
 • Tīkls
 • Valsts
 • Papildus nosacījumi - nomenklatūras skaits vai nomenklatūras kopums ir lielāks vai vienāds ar norādīto skaitu.

 

Rezultātā cenu un atlaides prioritāte tiek mainīta uz sekojošu (no augstākas uz zemāku):

 

 • Akcija uz noteiktu cenu veidu pēc nosacījumiem
 • Akcija uz kopējo cenu veidu
 • Parastā cena uz klienta cenu veidu ar automātisko atlaidi
 • Parastā cena par kopējo cenu veidu ar automātisko atlaidi.
 • Parastā cena uz klientu cenu veidu
 • Parastā cena uz kopējo cenu veidu

 

Krājumu ievadīšanas ērtībai ir pievienots cenu reģistrācijas dokuments. Dokumentu var aizpildīt no jebkuras tabulas (piemēram, Excel). Pamatojoties uz dokumentu, ir iespējams drukāt cenu zīmes ar jauno un veco cenu.

 

Ērtai analīzei ir pievienota atskaite Price list (akcijas) un pievienota dokumenta līnijas krāsa, lai ātri noteiktu cenu veidu (parastās vai akcijas).

 

PĀRDOŠANAS PLĀNOŠANA


Pārdošanu plāni var tikt sastādīti kā par uzņēmumu kopumā, tā arī pa apakšvienībām, menedžeriem un atsevišķām preču pozīcijām.

 

Plānošanu var veikt dabiskā un vērtības izteiksmē. “SBS: Uzņēmuma vadība 8” nodrošina atsevišķu plānu apvienošanu uzņēmuma brīvajā plānā. 

 

Plānu izpildes kontrolei paredzēti salīdzināšanas analīzes līdzekļi par ieplānotajām un faktiskajām pārdošanām: pēc atsevišķiem darbiniekiem, preču grupām un preču pozīcijām.

 

APGĀDE UN IEPIRKUMI


SBS: Uzņēmuma vadība 8” atbalsta dažādas pasūtījumu papildināšanas shēmas – pirkums, norēķinu persona iegāde, pieņemšana realizācijā no komisionāra, izejvielu un pārstrādes materiālu saņemšana no piegādātāja, pieņemšana un nodošana glabāšanā.

 

Vajadzību aprēķināšana pēc krājumiem tiek veikta automātiski, pamatojoties uz ražošanas pasūtījumiem un pasūtījumiem no klientiem. 

 

“SBS: ERP Uzņēmuma vadība 8” ļauj ņemt vērā papildu izmaksas, iegādājoties izejvielas, materiālus un preces - piegāde, izkraušana, uzglabāšana, un citi. 

 

Paredzēta pilna dokumentu komplekta formēšana: ienākošās pavadzīmes, faktūrrēķini, rēķini un citi. 

Iepirkumu kontrolei un analīzei un preču un krājumu kustībai paredzētas speciālas atskaites, informāciju par kurām var detalizēt līdz pat konkrētai nomenklatūrai.

 

  Krajumu Vajadziba

 

WMS


Uzlabots preču uzskaites modulis pa šūnām. Pievienota iespēja sadalīt šūnas ar plauktiem, rindām un šūnām. Noliktavu automatizācijas uzsākšanas ērtībai, etiķešu drukāšanas modulim tiek pievienota iespēja drukāt uzlīmes uz visām noliktavas šūnām, kur katrai šūnai ir piešķirts tās unikālais svītrkods.

 

Operatoru un noliktavu darbinieku mijiedarbība tiek organizēta, izmantojot uzdevumu sistēmu uz pārvietošanu. Uzdevumi ir pieejami, pamatojoties uz šādām darbībām:

 

 • Pircēja pasūtījums – preces komplektācija priekš klienta

 • Ražošanas pasūtījums - materiālu gatavošanai priekš gataviem izstrādājumiem

 • Ražošana - savākto preču pārvietošana uz tirdzniecības noliktavu

 • Iepirkuma rēķins - preču izvietošanai noliktavā

 • Bez pamatojuma – priekš uzdevuma formēšanas pārvietošanai starp noliktavām vai šūnām

 

Uzdevumus noliktavu darbinieki redz caur darba galdu. Numurs blakus operācijai norāda pieejamo uzdevumu skaitu. Novietošanas un komplektācijas ērtumam darba galds norāda kurā šūnā nepieciešams izvietot preci vai no kuras šūnas to nepieciešams paņemt. Darba galds ir pieejams pieslēdzot datu terminālu caur RDP.

 

KRĀJUMI UN NOLIKTAVA


“SBS: ERP Uzņēmuma vadība 8” ļauj veikt krājumu uzskaiti: 

 

         Vairākās noliktavās (vairākās uzglabāšanas vietās); 

         Nepabeigtā ražošanā, mazumtirdzniecības punktos; 

         Noliktavas struktūras šķērsgriezumā – vitrīnās, plauktos, kastēs, šūnās u.t.t. 

 

Tiek atbalstīta atsevišķa atskaite par pašu krājumiem; krājumiem, pieņemtajiem un nodotajiem uz realizāciju, krājumu glabāšana, kas pieņemti un nodoti uz pārstrādi. 

  

Krājumu norakstīšanas pašizmaksas aprēķins tiek veikts izmantojot FIFO un “pēc vidējā” metodi.

Visas noliktavas operācijas tiek piefiksētas ar atbilstošu dokumentu palīdzību: ienākošā pavadzīme, krājumu kustības pavadzīme, izejošā pavadzīme, inventarizācijas dokumenti, noliktavas orderis u t.t. Ir iespējams operāciju noformējums pa krājumu uzskaiti atšķirīgās mērvienībās (iepakojumos, kastēs u.c.). 

 

“SBS: ERP Uzņēmuma vadība 8” tiek atbalstīta noliktavas un finanšu operāciju sadalīšanas iespēja (tā saucamā “orderu noliktava”). Tas ļauj atspoguļot atskaitē izplatītās biznesa situācijas

 

Materiālās vērtības pienāk noliktavā agrāk nekā dokumenti uz tiem. Šajā gadījumā faktiskā pienākšana uz noliktavu tiek noformēta ar pieņemšanas orderi, bet ienākošā pavadzīme tiek noformēta uz ordera pamata vēlāk – tajā momentā, kad tā pienāks uzņēmumā.

 

Izejošā pavadzīme tiek izrakstīta agrāk nekā pircējs saņem no noliktavas materiālās vērtības. Piemēram, pavadzīme tiek izrakstīta birojā, bet prece jāsaņem noliktavā, kura atrodas citā vietā. Šajā gadījumā uz pavadzīmes pamata noliktavas darbinieks var izrakstīt izejošo orderi, kas atspoguļos faktisko preces atkraušanu no noliktavas.

 

  DvizenijeTovarov

 

KLIENTU BĀZE


Savu klientu zināšana, savstarpējo attiecību vēsture, solījumu pildīšana un augsta pakalpojumu kvalitāte – stūrakmens, lai saglabātu esošos un jaunu klientu piesaistīšanā.

 

Darbs ar klientiem: skaidrība, saistības, atgriezeniskā saite. 

 

Programmā “SBS: ERP Uzņēmuma vadība 8” realizēti daži CRM-tehnoloģijas (Customer Relationship Management – savstarpējo attiecību vadība ar klientiem) elementi. 

 

Sistēma ļauj veikt vēstures uzskaiti ar esošajiem un potenciālajiem klientiem – fiksēt zvanus, vēstules, tikšanās pārrunas, pasūtījumus, solījumus, vēlmes u.c.

 

Programmā var plānot kontaktus ar klientiem – piemēram, nepieciešamību izsūtīt komercpiedāvājumu, organizēt tikšanos, pārzvanīt noteiktā laikā. “SBS: ERP Uzņēmuma vadība 8” palīdzēs neaizmirst klientiem dotos solījumus – tie tiks iekļauti atbildīgā darbinieka “Darbinieka kalendārā”.

 

SAVSTARPĒJIE NORĒĶINI 


“SBS: ERP Uzņēmuma vadība Baltijai 8” ļauj organizēt ērtu uzskaiti, kontroli un norēķinu analīzi ar pircējiem, piegādātajiem u.c. Savstarpējie norēķini tiek veikti kontrahentu, līgumu, pasūtījumu, dokumentu šķērsgriezumā. Maksājumu reģistrēšanas laikā programma ļauj “piesiet” apmaksu pie konkrēta dokumenta (vai vairākiem dokumentiem). 

Savstarpējo norēķinu analīzei paredzēts plašs spektrs ar atskaitēm. 

 

 Parādu klasifikācijas iespēja pēc to termiņiem ļaus neliela uzņēmuma vadītājam saprast, pēc kuriem pircējiem ir salīdzinoši “svaigs” parāds, kas nozīmē, ka nepieciešams uzsākt aktīvus pasākumus to novēršanai, lai šis parāds nepārietu kategorijā “vecs”.

 

 Lietotāju ērtībai informācija par kavēto debitoru un kreditoru parādu var tikt atspoguļota diagrammas un grafika veidā, kā arī tā var tikt izvadīta uz darba galda – piemēram, atskaišu speciālā komplekta “Vadītāja monitors” sastāvā. 

 

NODERĪGAS IESPĒJAS


Programma “SBS: ERP Uzņēmuma vadība 8” izstrādāta uz “1C:Uzņēmums 8” platformas, kas nodrošina:

·      Augstu elastību 

·      Regulēšanas iespējas 

·      Mērogojamību 

·      Ražotspēju 

·      Risinājumu ergonomiku 

·     Dažādu darba režīmu atbalstu – programma var tikt uzstādīta lokālajā datorā vai lokālajā uzņēmuma tīklā, vai tikt izmantota servisa režīmā (SaaS), darba atbalsts kā faila režīmā, tā arī ar dažādām programmām - Microsoft SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2, Oracle Database. 

 

Serveris “1C:Uzņēmums 8” var funkcionēt kā Microsoft Windows vidē, tā arī Linux vidē.

Tas dod iespēju ieviešanas laikā izvēles arhitektūru, uz kuras strādās sistēma un iespēju izmantot atvērto programmas nodrošinājumu servera un datu bāzes darbam.  

 

Noderīgo iespēju vidū: 

 

WEB pieeja.

Lietotāju lomas. Programma ļauj vest lietotāju sarakstu, uzdot to autentifikācijas veidus, paroles, kā arī noteikt lietotāju lomas. 

Atskaišu iestatīšana. Ērts atskaišu iestatīšanas un izveidošanas mehānisms ļauj mainīt atskaites laika periodu, atspoguļojamo rādītāju kopumu, detalizācijas pakāpi, grupēšanas kārtību, informācijas attēlojuma formu u.c. Iestatījumus var saglabāt atkārtotai lietošanai. Ja būs nepieciešama jauna atskaite – to var uzbūvēt patstāvīgi.

Darbs ar failiem. Darba mehānisms ar failiem ļauj nodrošināt organizācijā centralizētu drošu glabāšanu, operatīvu piekļūšanu, meklēšanu un darbu ar oficiāliem un iekšējiem dažādu tipu dokumentiem: biroja dokumentiem, tekstiem, attēliem, audio un video failiem, projektēšanas sistēmu dokumentiem, arhīviem, pielikumiem u.c. Saglabājot izmaiņas informatīvajā bāzē automātiski top jauna faila versija ar autora norādi, izveidošanas datumu un laiku. Tieši no faila kartītes var paskatīties versiju sarakstu, izdzēst nevajadzīgo, nomainīt aktīvo (tekošo) versiju. Populāro failu formātiem (doc, rtf, html, txt, odt) tiek atbalstīta versiju salīdzināšana.

Pilnteksta meklēšana. Programma nodrošina pilnteksta informācijas meklēšanu – ne tikai katalogos, programmas dokumentos un atskaitēs, bet arī populāro formātu pievienoto failu saturā. Pilnteksta meklēšana notiek pēc visiem datiem: katalogiem, dokumentiem, failiem u.c. Tiek atbalstīta līdzīgu vārdu meklēšana.  

 Objektu versēšana. Funkcija objektu versēšana paredzēta katalogu un dokumentu vēstures uzskaitei (kas, kad un ko izmainīja). Var   saņemt atskaiti par katalogu vai dokumentu versijām, kā arī par konkrētu šo objektu versiju. 

 

         Par di Pec Apmaksas datuma

 

Planotajs

 

KalendarRabotnika

 

FaLang translation system by Faboba