Personas datu aizsardzības pasākumi

Mūsu uzņēmumā ir veikti visi nepieciešamie pasākumi Regulas prasības nodrošīnāšanai

 


No 2018. gada 25. maija Latvijā tiks piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Informējam, ka esam veikuši nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu Regulas prasības un nodrošinātu Klientiem kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu.

Mēs izstrādājām fizisko personu datu apstrādes noteikumus, lai nodrošinātu Jūsu datus drošu aprīti mūsu uzņēmumā. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu konkrēto personu.

Mēs vēlamies nodrošināt, lai Jūsu personas dati būtu apstrādāti atbilstoši spēkā esošiem likumdošanas aktiem, būtu aizsargāti un izmantoti tikai mūsu starpa noslēgtā līguma izpildei.

 

  

 

FaLang translation system by Faboba